بشیر مومن

ابر مرد داستان ورومان افغان در ایستگاه  اخیر زنده گی پیاده  شد

 قلب این انسان اسطوره یی ، در 11 اگست به سن 79 ساله گی برای همیش از تپیدن باز ماند!

بسيار با خود انديشيدم كه برای فقدان و تراژدی  این ابر مرد ادبیات کشورم، چه بنويسم تا توانسته باشم سهم و دین خود را در برابر این شخصیت بزرگ فرهنگی وسیاسی وطنم  ادا كنم. نام دکتور اکرم عثمان  در تاریخ مطبوعات افغانستان نامی آشنا و در خور احترام است، فرهیخته یی که به عنوان یک نویسنده  و داستان نویس مجرب بیشتر از نیم قرن، عمر خویش را در عرصه پر تلاطم سیاست و ادبیات افغانستان  صرف نمود . دکتور اکرم عثمان  به آن دسته از انسان‌های بزرگی تعلق داشت که هم در بخش حقوق، هم در زنده گی اجتماعی، هم درعرصه ی فرهنگ یک الگو بود.اوادبیات کهن وعامی هموطنانش را خوب می‌شناخت و زبان شیوا و آراسته‌اش نشانِ روشنِ ریشه‌دار بودن این شناخت وآگاهی بود. او انسانی والا، مدارا جو، خوش خلق، مهربان، فرهیخته، حساس، روشن بین بود.

پیش بینی اشغال افغانستان از سوی شوروی:سند اجتماع استخباراتی

 

قسمت سوم برگردان: خلیل 

کودتای کمونیستی

تا زمان رو دروئی داوود- بریژنف، شورویها با درازدستی جناحهای خلق و پرچم را برای وحدت دو باره دریک حزب واحد کمونیستی تحت فشار قرار داده بودند. مسکو نام میانجی های منطقوی برای کمک شان را یاد داشت داده بود- بطور مثال احزاب کمونیست عراق وهند- بعلاوه رهبری یک گروپ از نا راضیان اتنیکی پاکستانی که درافغانستان در تبعید بسرمی برد. این مساعی برای بیشتر ازیکسال عقیم ساخته شده بود، چون هریک جناحهای کمونیست افغان برای برتری جوئی مانورمی کردند. اما ترکیبی از اقدامات داوود و فشار شوروی بلاخره دو جناح را - درآغاز ماه جولای 1977- برای سازش درترکیب حزب یک پارچه دموکراتیک خلق افغانستان(PDPA)

قانع ساخت.

سیگار: حملات تروریستی در افغانستان از پاکستان مدیریت می‌شود

 

 

  ، بازرس ویژه کانگرس امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش سه ماه اخیرش به شدت گرفتن جنگ در افغانستان اشاره می‌کند. این گزارش که اقدامات سیگار را در سه ماه اخیر در افغانستان برجسته می‌سازد، به کانگرس امریکا سپرده شده است. 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیه هیآت اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن

مورخ۲۳/۷/۲۰۱۶

 

شهر کابل امروز باز به خون نشست . داعش فاجعه خونین دهمزنګ را به نام خود ثبت نمود . سوګمندانه درین رویداد خونین بیش از هشتاد تن هموطنان ما شهید وبیش از دوصد و سی تن زخمی ګردیدند . برای شهدا قرب رحمت الهی و برای زخمی ها از بارګاه رب العزت صحت کامل ارزو میکنیم . ما درد و رنج عظیم خانواده های داغدار را با تمام حجم آن درک مینمایم و درآن شریک هستیم .

 

فقیرمحمد ودان

قسمت چهارم

تاریخ: 29 جون 2016

 

واقعیت های پشت پردۀ جنگ در افغانستان

 

 

وضعیت توضیح شدۀ کشور در قسمت های قبلی این سلسله و نتیجه گیری مبتنی بر ضرورت تشکل و حضور باالفعل یک اپوزسیون سیاسی ملی، مستقل، نیرومند، متحد، قابل اعتماد و خدمتگزار و مهمتر از همه برانگیزنده مطرح گردید، تا این نیرو با استفاده از ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی نافذۀ کشور و سایر قوانین متمم آن، خواست ها و نارضایتی مردم را در وضعیت سیاسی مطرح و نه تنها از این خواستها پشتیبانی نماید؛ بلکه تحرکات مقطع ای و پراگندۀ مردم را انسجام داده و تلاش نماید آن را گسترش و استقامت سیاسی بخشیده و به یک نیروی اثر گذار سازمانیافته جهت تغییر وضعیت کنونی و ختم جنگ مبدل نماید. 

ع . رحی

چه کسانی حافظِ دیوار استراتیژیکِ شمال خواهند بود؟

 

وضعیت شمال افغانستان اگر از یک طرف محصول انکشافِ استراتیژی جدید امریکا بهدفِ انتشارِ جنگ و جابجایی نسخه ی داعش در وسطِ بحرانِ در حالِ زایمان است ، از سوی دگر پهلو زدن های سیاسیِ غول های منطقوی « ایران و روسیه » در بستر انکشافاتِ جدید اینحوزه عاملِ دگرِ لرزش ها و لغزش های است که ثباتِ نسبی این جغرافیا را به گروگان گرفته است۰

 

ابلاغیۀ

هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ: 21 جون 2016

 

هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن با مسرت ابلاغ میدارد که اینک در پروسۀ آغاز شدۀ تحرک میان احزاب، سازمانها، حلقات، محافل و شخصیت های معتقد و متعهد به حزب وطن جهت وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی، محترم ستر جنرال محمد رفیع سابق عضو هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن و معاون رئیس جمهور افغانستان، با پخش اعلامیۀ مؤرخ 19 جون 2016 خویش«کنار گذاشتن گوشه گیری مؤقت و نا خواستۀ مبارزات متشکل سیاسی» خویش را اعلام و تأکید داشته اند که:«از موضع یکی از همکاران، همفکران و همرزمان شهید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن، یکجا و در کنار تمام اعضای حزب وطن و با اعتقاد به راه و آرمانهای صلح خواهانۀ آن شهید بزرگوار،بخاطر نجات کشورم از وضع فاجعه بار کنونی مبارزه نمایم».

 

فقیرمحمد ودان

قسمت سوم

تاریخ: 15جون 2016

 

واقعیت های پشت پردۀ جنگ در افغانستان

 

2 ـ وجود ساختارها و تسلط ذهنیت های قبیلوی، عقب ماندگی شدید اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشور و در نتیجه استیلای «فرهنگ فقر» با مظاهر محرومیت، یأس، عدم تحرک، نبود ابتکار و کمبود اعتماد بخود است که نه تنها زمینه های مساعدی را برای نفوذ و اثر گذاری شبکه های استخبارات خارجی و دستگاه های تبلیغاتی ـ روانی آنان جهت آغاز و ادامه جنگ مساعد ساخته است؛ بلکه همین عقب ماندگی و اثرات ذهنی آن است که نیز باعث میگردند تا اکثریت افراد جامعه اهمیت نقش فردی شان را در پروسه جاری درک نه نمایند، بدین ملحوظ نسبت به سرنوشت خویش در حالت بی تفاتی قرار گیرند و در نتیجه نتوانند مسولیت و وظایف شان را در قبال ضرورتِ تبارز ارادۀ واحد ملی برای ختم جنک ایفا نمایند.

  ـــ  فقیر محمد ودان ــ واقعیت های پشت پرده ی جنگ در افغانستان ــ قسمت دوم

 ـــ افغانستان ــ امید ها وچالش ها ــ شعبه تبلیغات و مطالعات حزب وطن

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

دیدبان حقوق بشر: نیروهای وابسته به ژنرال دوستم دست به کشتار غیرنظامیان زدند

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است