مدیریت مکاتب دخترانه به زنان سپرده می‌شود

 - ظفرشاه رویی

 

مقام‌های وزارت معارف می‌گویند که براساس حکم جدید رییس‌جمهور، مدیریت تمام مکاتب دخترانه در سراسر کشور به خانم‌ها سپرده می‌شود. این مقام‌ها می‌افزایند که هدف از این اقدام بلندبردن سطح مشارکت و سهم زنان در تصمیم‌گیری‌ها در مکاتب است.
داکتر اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف، با اعلام این خبر می‌گوید که قرار است طی ده روز آینده مدیریت تمامی مکاتب دخترانه در کابل از مردان گرفته به زنان سپرده می‌شود. آقای بلخی که روز یکشنبه، ۲۵ میزان، در مراسم افتتاح نمایشگاه پروژه‌های ساینسی و تخنیکی دانش‌آموزان مکاتب دولتی و خصوصی شهر کابل صحبت می‌کرد، افزود: «در مکاتب دخترانه در مرکز و ولایات، ما تصمیم‌ گرفته‌ایم که مدیران این مکاتب از خود خانم‌ها مقرر شوند.»

 

 
کنفرانس علمی 
بمناسبت بیستمین سال شهادت دکتور نجیب الله رئیس جمهور اسبق کشور و رئیس حزب وطن
مورخ ۱/۱۰/۲۰۱۶  ـــ  شهر سکندر بورګ  کشور دنمارک
 
بیست سال از شهادت بزرګمرد عرصه سیاست کشور ما میګذرد . مردی که شجاعت را با منطق ٬ خواست را با امکانات ٬ سیاست را با نیاز جامعه و حرکت را با زمان در یک مجموعه با هم ګره خورده در دوفورمول یک پروسه واحد ( تفاهم بین الافغانی و سیاست مصالحه ملی )  اساس تفکر و عمل حزب وطن و دولت جمهوری افغانستان قرار داد.
او وطنپرست پر شور٬ سیاستمدار مدبر ٬ ژرفنګر و دوربین بود ٬ این خصوصیات را صحت و دقت پیشبینی های او به اثبات رساند برای همین هم مرور زمان که ګرد فراموشی را روی هر ګذشته میپاشد در مورد شهید داکتر نجیب الله عکس قضیه را نشان داد . کمیت و کیفیت بزرګداشت بیستمین سال شهادتش نمودار روشن این ادعاست .
درین شکی نیست که  ګروپ کاری برای تدارک و تدویر  کنفرانس علمی  بیستمین سالګرد شهادت داکتر نجیب الله که از پشتبانی فعال  شورا های حزب وطن در اروپا بر خوردار بود وظیفه تدویر کنفرانس را بدوش داشت ولی رویداد های در جریان کار تدارک و تدویر حضور فراتر از کمسیون موظف رابه نمایش ګذاشت .
 

فقیر محمد ودان

پنجم میزان 1395 (26 سپتمبر 2016)

 

به مناسبت بزرگداشت از بیستمین سالروز حماسۀ شهادت دوکتور 

نجیب الله رئیس جمهور جمهوری افغـانستـان و رهـبـر حزب وطن

 

...و پیام امواج نورانی سرکشیده از آن بلندای دار...

 

باز هم تَک، تَک های بی پایان قدم های زمان، اینک آهسته و دلگیر در کوچه باغ های پر خم و پیچ زندگی، بسوی نیمه های شبی راه می نوردد که فردای آن پنجم میزان 1995 است. بعد از یک شام جنجالی،  نارام، با افکار پریشان و تخیل آنچه که درست بیست سال قبل در بعد از نیمه های شب، هزاران کیلومتر دورتر از این ساحل آرام و قفس طلایی، در قلب مادر وطنم، در کابل عزیز اتفاق افتاده بود، حالتی روانی آمیخته از غرور، خشم، نفرت و افتخار را بر ذهن و روان من در حالی مستولی می ساخت که سر بر بالین نهادم.

 

بشیر مومن

 !حلال بحران کنونی، لغوِ پارلمان و ایجاد دولت مقتدر است

 

برای سامان دادن بحران جاری( یعنی خطرزا برای مردم و فرصت برای سودجویان)، در قدم نخست باید یک دولت مقتدر به عنوان مرحله گذار بوجود آید، تا باشد زورمندان را خلع سلاح کرده، یک سیستم سیاسی- دولتی مدرنِ با ثبات و با مسئولیت بوجود آید، مردم به باور این برسند، که عملکردهای قوای امنیتی و حراست، در همه عرصه ها بخصوص عرصهٔ امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تحت کنترول دقیق دولت وحکومت قرار دارد. درین مورد لازم است به چند نکته اشاره گردد : اصطلاح "تمدن" از لغت لاتینی یعنی شهرنشین بودن یا شهروندان (civis) مشتق شده، که وصفی آن (civilis) است، ولی امروز این واژه در مقابل عقب مانده گی وپسگرایی هم استفاده میشود. سیستم یا مجموعه ای است از عناصر بهم مرتبط، که برای نیل به هدف مشترک باهم در تعامل هستند. 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 25 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت سیزدهم

 

فصل دوم

ساختار تشكيلاتی حزب

          مادهً چارم- ساختارتشکیلاتی حزب متشكل است از:

     :  الفمقامات رهبری كننده مركزی حزب شـامل 

      مجمع عمومی ، شورای سراسری ، هيئت اجرائيه شورای سراسری ، رياست حزب و كمسيون  تفتيش و نظارت مركزی 

بمقامات رهبري كنندهً محلی حزب شامل كنفرانس های سازمانهای ولايتی ، شهری ، ناحيوی شهر ، ولسوالی  و سازمانهای معادل هريك از آنها در داخل و يا خارج از كشور، شوراها، هيئت های اجرائيه و رياست هيئت های اجرائيه اين سازمانها.

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 24 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت دوازدهم

 

در اخرین بخش توضیح طرزتفکر، بنیاد های فکری، اندیشۀ سیاسی، هدف دونمایی و مرامنامۀ معطوف به تحقق ارزشهای این هدف، پاسخ به این سوال را نیز ضروری می پنداریم که حزب وطن بحاطر انسجام حیات درونی خویش کدام معیارها را در نظر داشته و تعمیل مینماید؟.

حزب وطن جهت انتظام حیات درونی خویش اساسنامۀ مدون دارد که آنرا نیز مجمع عمومی مؤرخ پنجم میزان 1391 خورشیدی، تصویب نموده است و متن این اساسنامه را در ذیل  مطالعه مینمائید 

 

 
 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 23 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت 

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت یازدهم

 

 : در عرصه فرهنگی 

         گنجينه های فرهنگ باستانی ما انعكاس دهندهً وطندوستی ، صلح پسندی ، آزاديخواهی ، انساندوستی و اسلامی مردم ماست . ارزشهای فرهنگی مذکور نيروی عظيم تحرك اجتماعی در جامعه افغانی محسوب ميشوند . شخصيت يك فرد افغان در بستر اين ارزشها و در نتيجه بهم آميختن آن با ساير ارزشهای زيستی ، نضج می يابد . حزب وطن معتقد است كه گسست از اين ارزشها ، بحرانِ از خود بيگانگی فردی وگروهی را باعث ميگردد . بنابرين ما سياست فرهنگی خويش را بربنيـاد اين ارزشها و به ترتيبی تنظيم و تعميل مينمائيم كه امكانات لازم جهت غنای فرهنگ هريك از اقوام باهم بـرادرافغان را ـ بمثابه گل های رنگارنک و معطر باغستان فرهنگ ملی ما ـ در پروسه همگرایی ملی و در همسويی با ارزشهای فرهنگی جهان معاصر تدارك نمايد .    

 

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 22 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت دهم

 

       : درعرصه اجتماعی 

      بر مبنی تعهد حزب وطن جهت مبارزه بخاطر ایجاد ، تحکیم ، گسترش و تعمیق ازرشهای جامعه رفاه و ساختار های مدنی لازمی آن در عرصه اجتماعی ، دستیابی به اهداف ذیل را در نظر  :دارد  

       ـ  مردم افغانستـان متشكل از اقوام متعدد است كه بايد عينيت وجـود  آنان در ساختار نهاد های سیاسی واجتماعی افغانستان بطور عادلانه و دموكراتيك انعكاس قوی داشته باشد.  حزب وطن مخالف تاسیس و تشکل ساختارهای سیاسی برمبنای تعصبات تنگ نظرانه اتنيكی ، زبانی ، سمتی ، مذهبی بوده ، همچنان سؤ استفاده هـای سياسی و مداخلات غرض آلود خارجی را  كه بمنظور ايجاد خصومت ميان مردم باهم برادر ساكن كشور صورت ميگيرد ، محکوم مینماید .

 
 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ:21 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت نهم

 

 

با درک هدف استراتیژیک حزب وطن و مختصات آن، اکنون جواب به این سوال ضرور دانسته می شود که:حزب وطن برای دست یابی به ارزشهای متضمن هدف استراتیژیک خویش (جامعۀ رفاه)، بطور مشخص کدام سیاست ها را در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی ـ امنیتی و روابط و مناسبات بین المللی مطرح و برای تعمیل و تحقق آنها مبارزه مینماید؟.

حزب وطن چه در حالت اپوزسیون، چه شریک در حکومت و چه در حالتی که حکومت را در دست داشته باشد، مبارزه در راه ارزشهایی را وظیفه و مسوولیت خود میداند که در مرامنامۀ مصوب مجمع عمومی مؤرخ 5 میزان 1391 این حزب منعکس و کشور ما را گام به گام بسوی تامین بنیادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دفاعی ـ  امنیتی "جامعه رفاه" نزدیک ساخته و سرانجام نظام متذکره را تحقق می بخشد.  متن این مرامنامه را میتوانید در   ذیل مطالعه نمائید 

 
 

مؤرخ: 20 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت 

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت هشتم

 

 

3 ـ سازگاری (بمثابه بنیاد دموکراسی): حزب وطن معتقد است که وجود "عینی" نیروهای سیاسی دارای  گرایش های متضاد و متناقض در جامعه و عملکرد توأم با "اعتدال" آنان در تضاد و تناقض با همدیگر، محرک "تغییر و تکامل" جامعه محسوب میگردد. تعیین حد اعتدال جهت اثرگذاری برای هریک از این نیروها، عمق و پهنای اثرات و نقش آنان بر جامعه (تعداد آرایی که میتوانند بدست بیاورند) است . سازگاری روی این اصل و پذیرش و احترام به آن، رعایت عدالت و متضمن آن بوده، تحمیل خشونت را نفی و از فساد و فاجعه جلوگیری مینماید. مکانیزم تعمیل دموکراسی در حقیقت، مکانیزم تثبیت وزنه و درجۀ اثر گذاری نیروی سیاسی  بر جامعه، میکانیزم تثبیت خردورزی این نیرو بمنظور سازگاری باهمدیگر و قبول واقعیت های ناشی از همین سازگاری است

 

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 19 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت 

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت هفتم

 

 

رهبری حزب وطن معتقد است که اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی و حزب وطن که معتقد و متعهد به این اندیشه است، در جایگاه توضیح شده فوق قرار دارند. پس اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی دارای کدام کدام مضمون و مختصات است که مبتنی بر آن اندیشۀ سیاسی نجات کشور از بحران کنونی و جنگ جاری محسوب میگردد؟

قبل از پرداختن به مسایل اساسی مطرح شده در سوال فوق، تذکار این مسئله اساسی را ضرور میدانیم که: حزب وطن یک حزب افغانی است و برای تغییر وضعیت کنونی افغانستان مبارزه مینماید، بنابرین انتظام افزار فکری ـ سیاسی و انتخاب اهداف او نیز متکی بر شناخت از واقعیت های وضعیت کنونی  و سطح رشد کنونی اجتماعی ـ اقتصادی افغانستان صورت گرفته است 

سیگار: حملات تروریستی در افغانستان از پاکستان مدیریت می‌شود

 

 

  ، بازرس ویژه کانگرس امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش سه ماه اخیرش به شدت گرفتن جنگ در افغانستان اشاره می‌کند. این گزارش که اقدامات سیگار را در سه ماه اخیر در افغانستان برجسته می‌سازد، به کانگرس امریکا سپرده شده است. 

ع . رحی

چه کسانی حافظِ دیوار استراتیژیکِ شمال خواهند بود؟

 

وضعیت شمال افغانستان اگر از یک طرف محصول انکشافِ استراتیژی جدید امریکا بهدفِ انتشارِ جنگ و جابجایی نسخه ی داعش در وسطِ بحرانِ در حالِ زایمان است ، از سوی دگر پهلو زدن های سیاسیِ غول های منطقوی « ایران و روسیه » در بستر انکشافاتِ جدید اینحوزه عاملِ دگرِ لرزش ها و لغزش های است که ثباتِ نسبی این جغرافیا را به گروگان گرفته است۰

  ـــ  فقیر محمد ودان ــ واقعیت های پشت پرده ی جنگ در افغانستان ــ قسمت دوم

 ـــ افغانستان ــ امید ها وچالش ها ــ شعبه تبلیغات و مطالعات حزب وطن

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است